Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztatjuk a tanfolyamaink iránt érdeklődőket, hogy a 2021. évre meghirdetett továbbképzéseinkre a jelentkezés lezárult.
A 2022. évi ÁBPE-továbbképzésekre 2022. január 15. napjától lehet jelentkezni a honlapunkon.


Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete


Éves Továbbképzési Tájékoztató – 2021.

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai továbbképzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §- a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben (a továbbiakban: PMr.) írja elő, mely belső ellenőrök tekintetében a PMr. 12. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében részletezett.
A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a PMr. tartalmazza.

A belső ellenőrnek legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben „ÁBPE-továbbképzés I. - belső ellenőrök részére” képzésen kell részt vennie, amely vizsgával zárul. A sikeres ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva legalább kétévente egy alkalommal, egy választható „ÁBPE-továbbképzés II.” képzést kell teljesítenie. Az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban - néhány kivételtől eltekintve - a képzés elektronikus önellenőrző teszt sikeres teljesítésével zárul.

A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a Bkr. 12. § (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja. A költségvetési szerv azon vezetői, illetve gazdasági vezetői, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév június 30-a után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni.

A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az „ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első alkalommal. Ezt követően az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzés valamely választott programjának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. „Az ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzéshez, valamint az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez vizsga nem kapcsolódik.


Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása


A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásáról, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelöléséről (Államháztartási Szabályozási Főosztály, elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A PMr. 1. § 4. pontja alapján a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezet az ÁBPE MKK keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a 2021. évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV KEKI az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.

A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában (távoktatásban), vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontakt képzési forma vagy tréning keretében kívánja elvégezni.

A PMr. 7. § (1) bekezdése alapján a kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart. A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a továbbképzésre kötelezett az első félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében február 28-ig, a második félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében legkésőbb augusztus 15-ig a Központ honlapján keresztül történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

A 2021. évben az alábbi szabadon választható belső ellenőri „ÁBPE- továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:

- „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítménymenedzsment – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére”.

A 2021. évben az alábbi szabadon választható vezetői „ÁBPE- továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:
- „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási Számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerirányítás – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítménymenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”.

A 2021. évre meghirdetett ÁBPE- továbbképzések térítési díjai:

Képzés megnevezése Célcsoport Képzés típusa Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak * (A térítési díjak ÁFA mentesek.) Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak * (A térítési díjak ÁFA mentesek.)
ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére belső ellenőrök Kontaktórás képzés 11.700,- Ft 19.600,- Ft
ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére belső ellenőrök E-learning képzés térítésmentes 7.900,- Ft
ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés 4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási Számvitel Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek Uniós támogatások ellenőrzés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 8 tanórás
1 oktatós Kontaktórás képzés
4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási Számvitel Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek Uniós támogatások ellenőrzése belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezető E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés belső ellenőrök 8 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés belső ellenőrök 8 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 8 tanórás Kontaktórás képzés E- learning nélkül 4.700,- Ft 4.700,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Kockázatelemzésen alapuló tervezés Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig belső ellenőrök 14 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
8.200,- Ft 8.200,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerirányítás költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 14 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
8.200,- Ft 8.200,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítménymenedzsment belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 14 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
8.200,- Ft 8.200,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Folyamatalapú integrált kockázatkezelés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 16 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
9.400,- Ft 9.400,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. A kontrollkörnyezet értékalapú elemei belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 14 tanórás
2 oktatós Tréning képzés
14.600,- Ft 14.600,- Ft

*A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személyt illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.


A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga, sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A PMr. 15. §- a alapján biztosított szintvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény,
- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
- a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
- a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény,
- a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény.


Az PMr. által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani.

A nyilatkozatokat - a PMr. 7. §-a alapján - a jelentkezést követő 10 napon belül kérjük kitölteni, és megküldeni a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete részére.


A PMr. 17. § (5) bekezdése alapján a Központ által meghirdetendő képzési programokat, illetve a más képző intézmény által szervezett – de a PMr. 12. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható – képzések listáját a miniszter minden évben az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban hirdeti meg. A fentiek alapján a más képző intézmény által szervezett képzések közül 2021. évben kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott közszolgálati továbbképzések (Probono képzések) számíthatóak be.


Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen képzések, illetve ezen képzések beszámításának lehetősége azok számára lehetséges, akik foglalkoztatási jogviszonyuk (kormányzati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony) okán jogszabály alapján kötelezettek a közszolgálati továbbképzésen való részvételre és megfelelnek az adott képzésen való jelentkezési feltételeknek (pl. vezetői képzésekre csak vezetői beosztású kormánytisztviselő vagy köztisztviselő jelentkezhet). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) nem fogadja el olyanok jelentkezését, akik jogszabály alapján nem kötelezettek a közszolgálati továbbképzéseken való részvételre vagy nem felelnek meg a jelentkezési feltételeknek.
Az NKE-nél 2021. február 1-jén indul a továbbképzési tervezési időszak, így ezen időponttól nyílik lehetősége a munkáltatóknak arra, hogy az egyes tisztviselők éves továbbképzési tervébe betervezzék a tárgyévi képzéseket. A képzéseken való részvételt az NKE az adott évre rendelkezésre álló képzési kapacitásai függvényében tudja biztosítani, tehát a képzési helyek nem állnak korlátlan számban rendelkezésre.

A tervezési időszakot megelőzően jelenleg a programok karbantartása zajlik, így a listában szereplő képzések címe és azonosító száma 2021. február 1-jét követően lesz teljes mértékben megfeleltethető a Probono rendszerben. (A táblázatban feltüntetett azonosító szám minden esetben egyértelműen azonosítja a programot.)

A PMr. 14. § (6) bekezdése alapján a 17. § (5) bekezdésében meghatározott más képző intézmény által szervezett képzésen való részvételt a továbbképzésre kötelezett belső ellenőr közvetlenül a miniszter felé igazolja a részvételt igazoló dokumentum megküldésével (Államháztartási Szabályozási Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.).

Mellékletek:
- Munkáltatói -és adatkezelői nyilatkozat
- Formanyomtatvány a költségvetési szerv vezetője helyett történő kijelöléshez
- ProBono képzések beszámítása