Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Tel.: 06 1 412 7694; Fax: 06 1 412 7617PÓTJELENTKEZÉS


Tájékoztatjuk a tanfolyamaink iránt érdeklődőket, hogy a Pénzügyminisztérium pótjelentkezési lehetőséget biztosít a 2019. évben teljesítendő ÁBPE- továbbképzésekre. Pótjelentkezés kizárólag a honlap TANFOLYAMKERESŐ menüpontja alatt meghirdetett tanfolyamainkra lehetséges. A jelentkezések elfogadásáról a jelentkezési határidőt követő munkanapon tájékoztató visszajelzést küldünk.

A pótjelentkezési időszak kezdete: 2019. július 2. (kedd) 9.00 óra
A pótjelentkezési időszak vége: 2019. augusztus 15. (csütürtök) 24.00 óra

A pótjelentkezési időszak lejártát követően nincs mód jelentkezési lehetőségre, ezért a határidő után beérkezett jelentkezések elutasításra kerülnek. Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Érdeklődőket, Jelentkezőket, hogy ügyfélszolgálatunkra naponta sok telefonhívás érkezik, ennek okán ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket és egyben javasoljuk, hogy éljenek az e-mail küldés (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehetőségével.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

 


A pénzügyminiszter közleménye

az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról – 2019.

a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján „az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) írja elő, a belső ellenőrök tekintetében az NGM rendelet 7. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében.

A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait az NGM rendelet tartalmazza.

A belső ellenőrnek legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben „ÁBPE-továbbképzés I. - belső ellenőrök részére” képzésen kell részt vennie, amely vizsgával zárul. A sikeres ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva legalább kétévente egy alkalommal, egy választható „ÁBPE-továbbképzés II.” képzést kell teljesítenie. Az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban a képzés elektronikus önellenőrző teszt sikeres teljesítésével zárul.

A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője, mivel neki is továbbképzési kötelezettsége áll fenn –, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

A költségvetési szerv azon vezetői, illetve gazdasági vezetői, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév július 1-je után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az „ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első alkalommal. Ezt követően az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzés valamely választott programjának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. „Az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzéshez, valamint az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez vizsga nem kapcsolódik.

Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Államháztartási Szabályozási Főosztály látja el az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásával, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelölésével kapcsolatos feladatokat. Az Államháztartási Szabályozási Főosztály, elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az NGM rendelet 1. § h) pontja alapján a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezet az ÁBPE MKK keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a 2019. évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV KEKI az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.

A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában, vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontaktképzési forma vagy tréning keretében kívánja elvégezni. A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehető igénybe, egyéb esetben díjköteles.

2019.
évben az alábbi szabadon választható „ÁBPE-továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:

 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére” (kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment – belső ellenőrök részére” (kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment – költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” (kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – belső ellenőrök részére” (kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” (kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre).

A 2019. évre meghirdetett ÁBPE-továbbképzések térítési díjai:

Képzés megnevezése

Célcsoport

Képzés típusa

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak ** (A térítési díjak ÁFA mentesek.)

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak ** (A térítési díjak ÁFA mentesek.)

ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

belső ellenőrök

Kontaktórás képzés

15.400  forint

22.700 forint

ÁBPE továbbképzés I– belső ellenőrök részére.

belső ellenőrök

E-learning képzés

térítésmentes

7.300 forint

ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

Kontaktórás képzés

6.200 forint

9.500 forint-

ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel *

belső ellenőrök, költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

Kontaktórás képzés

6.200 forint

9.500 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel *

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés*

Kontaktórás képzés

6.200 forint

9.500 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés*

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése*

belső ellenőrök, költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

Kontaktórás képzés

6.200 forint

9.500 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése*

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés*

Kontaktórás képzés

6.200 forint

9.500 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés*

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése*

Kontaktórás képzés

6.200 forint

9.500 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások*

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés*

E-learning képzés

térítésmentes

3.300 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés*

Tréning

6.200 forint

9.500 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment*

Tréning

17.400 forint

17.400 forint

ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment*

Tréning

17.400 forint

17.400 forint

ÁBPE-továbbképzés II. - Kockázatelemzésen alapuló tervezés - belső ellenőrök részére

belső ellenőrök

Tréning

17.400 forint

17.400 forint

*ÁBPE-továbbképzések II. modulok esetén a belső ellenőrök részére, illetve a költségvetési szervek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági vezetői részére szervezett tanfolyamok térítési díja megegyezik, ezért nem került külön feltüntetésre a kétféle képzés megnevezése.
** A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél foglalkoztatott, munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga, sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4.000 forint/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)
A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja: 4.000 forint/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)
Az NGM rendelet 3/B. §-a alapján biztosított szintvizsga díja: 4.000 forint/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
 • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
 • az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény,
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény.

Az NGM rendelet által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani.

Mellékletek:
1. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat
2. melléklet: Adatkezelői nyilatkozat
3. melléklet: Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen való részvételre

A nyilatkozatokat a NAV KEKI levelezési címére (1554 Budapest, Pf. 68.) kell megküldeni.

                                                                                      Varga Mihály
                                                                                       pénzügyminiszter
TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztatjuk a tanfolyamaink iránt érdeklődőket, hogy a 2018. évre meghirdetett továbbképzéseinkre a jelentkezés lezárult.
A 2019. évi ÁBPE-továbbképzésekre 2019. január 15. napjától lehet jelentkezni a honlapunkon.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete