Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155
Éves Továbbképzési Tájékoztató – 2021.

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai továbbképzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §- a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben (a továbbiakban: PMr.) írja elő, mely belső ellenőrök tekintetében a PMr. 12. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében részletezett.
A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a PMr. tartalmazza.

A belső ellenőrnek legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben „ÁBPE-továbbképzés I. - belső ellenőrök részére” képzésen kell részt vennie, amely vizsgával zárul. A sikeres ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva legalább kétévente egy alkalommal, egy választható „ÁBPE-továbbképzés II.” képzést kell teljesítenie. Az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban - néhány kivételtől eltekintve - a képzés elektronikus önellenőrző teszt sikeres teljesítésével zárul.

A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a Bkr. 12. § (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja. A költségvetési szerv azon vezetői, illetve gazdasági vezetői, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév június 30-a után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni.

A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az „ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első alkalommal. Ezt követően az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzés valamely választott programjának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. „Az ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzéshez, valamint az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez vizsga nem kapcsolódik.


Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása


A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásáról, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelöléséről (Államháztartási Szabályozási Főosztály, elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A PMr. 1. § 4. pontja alapján a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezet az ÁBPE MKK keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a 2021. évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV KEKI az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.

A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában (távoktatásban), vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontakt képzési forma vagy tréning keretében kívánja elvégezni.

A PMr. 7. § (1) bekezdése alapján a kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart. A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a továbbképzésre kötelezett az első félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében február 28-ig, a második félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében legkésőbb augusztus 15-ig a Központ honlapján keresztül történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

A 2021. évben az alábbi szabadon választható belső ellenőri „ÁBPE- továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:

- „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítménymenedzsment – belső ellenőrök részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére”.

A 2021. évben az alábbi szabadon választható vezetői „ÁBPE- továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:
- „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási Számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerirányítás – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítménymenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
- „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”.

A 2021. évre meghirdetett ÁBPE- továbbképzések térítési díjai:

Képzés megnevezése Célcsoport Képzés típusa Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak * (A térítési díjak ÁFA mentesek.) Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak * (A térítési díjak ÁFA mentesek.)
ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére belső ellenőrök Kontaktórás képzés 11.700,- Ft 19.600,- Ft
ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére belső ellenőrök E-learning képzés térítésmentes 7.900,- Ft
ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés 4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási Számvitel Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek Uniós támogatások ellenőrzés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 8 tanórás
1 oktatós Kontaktórás képzés
4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási Számvitel Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek Uniós támogatások ellenőrzése belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezető E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés belső ellenőrök 8 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés belső ellenőrök 8 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
4.700,- Ft 8.600,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői E-learning képzés térítésmentes 3.900,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 8 tanórás Kontaktórás képzés E- learning nélkül 4.700,- Ft 4.700,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Kockázatelemzésen alapuló tervezés Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig belső ellenőrök 14 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
8.200,- Ft 8.200,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerirányítás költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 14 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
8.200,- Ft 8.200,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítménymenedzsment belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 14 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
8.200,- Ft 8.200,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. Folyamatalapú integrált kockázatkezelés belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 16 tanórás
1 oktatós Tréning képzés
9.400,- Ft 9.400,- Ft
ÁBPE- továbbképzés II. A kontrollkörnyezet értékalapú elemei belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 14 tanórás
2 oktatós Tréning képzés
14.600,- Ft 14.600,- Ft

*A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személyt illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.


A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga, sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A PMr. 15. §- a alapján biztosított szintvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény,
- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
- a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
- a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény.

Az PMr. által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani.

A nyilatkozatokat - a PMr. 7. §-a alapján - a jelentkezést követő 10 napon belül kérjük kitölteni, és megküldeni a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete részére.


A PMr. 17. § (5) bekezdése alapján a Központ által meghirdetendő képzési programokat, illetve a más képző intézmény által szervezett – de a PMr. 12. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható – képzések listáját a miniszter minden évben az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban hirdeti meg. A fentiek alapján a más képző intézmény által szervezett képzések közül 2021. évben kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott közszolgálati továbbképzések (Probono képzések) számíthatóak be.


Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen képzések, illetve ezen képzések beszámításának lehetősége azok számára lehetséges, akik foglalkoztatási jogviszonyuk (kormányzati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony) okán jogszabály alapján kötelezettek a közszolgálati továbbképzésen való részvételre és megfelelnek az adott képzésen való jelentkezési feltételeknek (pl. vezetői képzésekre csak vezetői beosztású kormánytisztviselő vagy köztisztviselő jelentkezhet). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) nem fogadja el olyanok jelentkezését, akik jogszabály alapján nem kötelezettek a közszolgálati továbbképzéseken való részvételre vagy nem felelnek meg a jelentkezési feltételeknek.
Az NKE-nél 2021. február 1-jén indul a továbbképzési tervezési időszak, így ezen időponttól nyílik lehetősége a munkáltatóknak arra, hogy az egyes tisztviselők éves továbbképzési tervébe betervezzék a tárgyévi képzéseket. A képzéseken való részvételt az NKE az adott évre rendelkezésre álló képzési kapacitásai függvényében tudja biztosítani, tehát a képzési helyek nem állnak korlátlan számban rendelkezésre.

A tervezési időszakot megelőzően jelenleg a programok karbantartása zajlik, így a listában szereplő képzések címe és azonosító száma 2021. február 1-jét követően lesz teljes mértékben megfeleltethető a Probono rendszerben. (A táblázatban feltüntetett azonosító szám minden esetben egyértelműen azonosítja a programot.)

A PMr. 14. § (6) bekezdése alapján a 17. § (5) bekezdésében meghatározott más képző intézmény által szervezett képzésen való részvételt a továbbképzésre kötelezett belső ellenőr közvetlenül a miniszter felé igazolja a részvételt igazoló dokumentum megküldésével (Államháztartási Szabályozási Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.).

Mellékletek:
- Munkáltatói -és adatkezelői nyilatkozat
- Formanyomtatvány a költségvetési szerv vezetője helyett történő kijelöléshez
- ProBono képzések beszámítása