Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Tel.: 06 1 412 7694; Fax: 06 1 412 7617

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóTájékoztató 2016. | Nyomtatás |

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a 2016. évre vonatkozó továbbképzési időszakunk lezárult, így tárgyévben ÁBPE - továbbképzésekre nem lehet jelentkezni.
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 1.§ g) pontja alapján ÁBPE - továbbképzésre történő jelentkezés lehetősége a hivatkozott jogszabálynak megfelelően 2017. január 15-től kerül biztosításra!

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális IntézetePÓTJELENTKEZÉS

Tájékoztatjuk a tanfolyamaink iránt érdeklődőket, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pótjelentkezési lehetőséget biztosít az ÁBPE-továbbképzésekre. A pótjelentkezés keretén belül kizárólag a honlap TANFOLYAMKERESŐ menüpontja alatt meghirdetett tanfolyamainkra lehet jelentkezni. A jelentkezések elfogadásáról a jelentkezési határidőt követő munkanapon küldünk tájékoztató visszajelzést.

Pótjelentkezési időszak:

A pótjelentkezési időszak kezdete: 2016. július 4. (hétfő) 9.00 óra

A pótjelentkezési időszak vége: 2016. augusztus 15. (hétfő) 24.00 óra

A pótjelentkezési időszak végét követően a 2016. évre meghirdetett továbbképzésekre történő jelentkezés már nem lehetséges. A határidőt követően beérkezett jelentkezések elutasításra kerülnek. Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Érdeklődőket, Jelentkezőket, hogy az ügyfélszolgálatunkra naponta több száz telefonhívás érkezik. Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket és egyben javasoljuk, hogy éljenek az e-mail küldés (abpe.szervezes@nav.gov.hu) lehetőségével.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségei megváltoztak. Kérjük, hogy a továbbiakban a Navigáció/ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpontban feltüntetett telefonszámainkon szíveskedjék érdeklődni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete


TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 1.§ g) pontja alapján ÁBPE - továbbképzésre történő jelentkezés lehetősége a hivatkozott jogszabálynak megfelelően 2016. január 15-től kerül biztosításra!

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális IntézeteÉves Továbbképzési Tájékoztató – 2016.


a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) írja elő, a belső ellenőrök tekintetében az NGM rendelet 7. §- ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésben, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésben.

A kötelező továbbképzés teljesítésének szabályairól az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) rendelkezik.

A belső ellenőrnek első alkalommal a belső ellenőri tevékenység végzésére való jogosultság megszerzését követő évben az „ÁBPE-továbbképzés I.” elnevezésű képzést kell elvégeznie, mely vizsgával zárul. (A 2016. január 1-től hatályos módosítások értelmében a belső ellenőr a nyilvántartásba vételt megelőző egy évben is teljesítheti az „ÁBPE-továbbképzés I.” vizsgát.) A sikeres „ÁBPE-továbbképzés I.” vizsgát követően naptári évben számolva legalább kétévente egy alkalommal egy választható „ÁBPE-továbbképzés II.” képzést is teljesítenie kell. Az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban a képzés elektronikus önellenőrző teszt sikeres teljesítésével zárul.

A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője, mivel neki is továbbképzési kötelezettsége van –, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

A költségvetési szerv azon vezetői, illetve gazdasági vezetői, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév július 1-je után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az „ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első ízben. Ezt követően az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzés valamely választott programjának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. „Az ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzéshez, valamint az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez vizsga nem kapcsolódik.

Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásáról, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelöléséről (Államháztartási Szabályozási Főosztály, elérhetőség: aszf@ngm.gov.hu).

A belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő – Nemzetgazdasági Miniszter által kijelölt – szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (továbbiakban: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a 2016. évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.

A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában, vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontaktképzési forma vagy tréning keretében kívánja elvégezni. A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehető igénybe, egyéb esetben díjköteles.

2016. évben az alábbi szabadon választható „ÁBPE-továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:

 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Államháztartási számvitel”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Informatikai ellenőrzés”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére - Közbeszerzések ellenőrzése ”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Rendszerellenőrzés”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Uniós támogatások ellenőrzése”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Kockázatelemzésen alapuló tervezés” (kizárólag tréning formában és budapesti helyszínen kerül meghirdetésre),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Kockázatmenedzsment” (kizárólag tréning formában és budapesti helyszínen kerül meghirdetésre),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. Kockázatmenedzsment” (kizárólag tréning formában és budapesti helyszínen kerül meghirdetésre)
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés” (e-learnig és tréning formában - mely azonban kizárólag budapesti helyszínen kerül meghirdetésre-),
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Teljesítményellenőrzés” (e-learnig és tréning formában - mely azonban kizárólag budapesti helyszínen kerül meghirdetésre-).

A 2016. évre meghirdetett ÁBPE-továbbképzések térítési díjai:

 

Képzés megnevezése

Célcsoport

Képzés típusa

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak ** (A térítési díjak ÁFA mentesek.)

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak ** (A térítési díjak ÁFA mentesek.)

ÁBPE továbbképzés I.

belső ellenőrök

Kontaktórás képzés

18.500,- Ft

25.900,- Ft

ÁBPE továbbképzés I.

belső ellenőrök

E-learning képzés

térítésmentes

7.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

Kontaktórás képzés

7.400,- Ft

10.800,- Ft

ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel /(– belső ellenőrök részére)*


belső ellenőrök, költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

Kontaktórás képzés

7.400,- Ft

10.800,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel /(– belső ellenőrök részére)*

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés /(– belső ellenőrök részére)*

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése /(– belső ellenőrök részére)*

Kontaktórás képzés

7.400,- Ft

10.800,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése /(– belső ellenőrök részére)*

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés /(– belső ellenőrök részére)*

Kontaktórás képzés

7.400,- Ft

10.800,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés /(– belső ellenőrök részére)*

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés /(– belső ellenőrök részére)*

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése /(– belső ellenőrök részére)*

Kontaktórás képzés

7.400,- Ft

10.800,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése /(– belső ellenőrök részére)*

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés /(– belső ellenőrök részére)*

Tréning

14.800,- Ft

18.200,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. - Kockázatmendezsment /(– belső ellenőrök részére)*

Tréning

27.100,- Ft

27.100,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. - Kockázatelemzésen alapuló tervezés - belső ellenőrök részére

belső ellenőrök

Tréning

27.100,- Ft

27.100,- Ft

 
*ÁBPE-továbbképzések II. modulok esetén a belső ellenőrök részére, illetve a költségvetési szervek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági vezetői részére szervezett tanfolyamok térítési díja megegyezik, ezért nem került külön feltüntetésre a kétféle képzés megnevezése. ** A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél foglalkoztatott, munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

A belső ellenőrök részére szervezett „ÁBPE-továbbképzés I.” képzéshez kapcsolódó vizsga sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A belső ellenőrök részére szervezett „ÁBPE-továbbképzés I.” képzéshez kapcsolódó előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

Az NGM rendelet 3/B §-a alapján biztosított szintvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
 • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
 • az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
 • legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény,
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény.

Az NGM rendelet által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani.

Mellékletek:

A nyilatkozatokat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete címére - 1139 Budapest, Teve utca 8-10. - kérjük megküldeni.


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályának központi e-mail címe megváltozott. Kérjük, hogy a további megkereséseket az aszf@ngm.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a 2014. évben pilot jelleggel meghirdetett a két napos tréning jellegű tanfolyamainkat (ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment; ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Kockázatelemzésen alapuló tervezés; ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére – Kockázatmenedzsment) a Tanfolyamkereső menüpontban még kontakt képzés típus alatt találhatták meg.

A 2015. évben a jogszabályváltozásokat követően már külön képzés típus a TRÉNING, így kérem, a két napos gyakorlat orientált tanfolyam kiválasztásánál erre is szíveskedjen figyelni.

A két napos tréning jellegű tanfolyam választása esetén a Tanfolyamkereső menüpont alatt a képzési jelleg megadását követően célszerű a „képzés típusa” szűrőben a TRÉNING KÉPZÉS típust kiválasztani, így egyből megjelennek a képzési jelleg szerint differenciált tréningjeink.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete