Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztatjuk a tanfolyamaink iránt érdeklődőket, hogy a 2020. évre meghirdetett továbbképzéseinkre a jelentkezés lezárult. A 2021. évi ÁBPE-továbbképzésekre 2021. január 15. napjától lehet jelentkezni a honlapunkon.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális IntézeteTÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségei megváltoztak. Kérjük, hogy a továbbiakban a NAVIGÁCIÓ/KAPCSOLAT menüpontban feltüntetett telefonszámainkon szíveskedjen érdeklődni.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete


TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus járvány terjedése kapcsán NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI) által szervezett jelenléti képzések biztonságos lebonyolítása érdekében az alábbi intézkedések meghozataláról határoztunk, amelyek teljesítéséhez az Ön szíves együttmükődését is kérjük:

Képzésen csak olyan személy vehet részt, aki vonatkozásában, illetve a vele egy háztartásban élők vonatkozásában jelenleg nem állnak, és a megelőző három napos időszakon belül sem álltak fenn az alábbiakban felsorolt tünetek:

 • láz vagy hőemelkedés (37,5 ℃), hidegrázás,
 • köhögés, torokfájás,
 • nehézlégzés, légszomj,
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar,
 • ízület és/vagy izomfájdalom (amely nem reumatikus vagy sportolási eredetű).

Tájékoztatjuk, hogy jelenléti képzés esetén a képzés helyszínére történő megérkezést követően, egyebekben a képzés megkezdését megelőzően valamennyi résztvevő – beleértve az oktatókat, és egyéb közreműködőket is – köteles a kockázatszűrő kérdőívet kitölteni, amellyel egyidejűleg érintésmentes testhőmérséklet mérésre is sor kerülhet.

A kérdőívvel kapcsolatos személyes adatokat a NAV KEKI az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (GDPR: Általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve a 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli, azokat az adott képzés lezárását követő 30 napig megőrzi, azt követően pedig megsemmisíti.

A képzésen résztvevők kötelesek magukkal maszkot hozni. Maszk viselése a képzés helyszínéül szolgáló teremben, abban az esetben kötelező, ha a helyi adottságokra tekintettel a résztvevők ültetése során az 1,5 méteres személyes távolság megtartása nem megvalósítható, viselése ugyanakkor a 1,5 méteres személyes távolság megtarthatósága esetén is ajánlott. Az oktatók előadás tartása alatt maszk viselésére nem kötelezettek.

A képzések biztonságos lebonyolításához a NAV KEKI az alábbi védelmi intézkedéseket foganatosítja:

 1. A képzések, illetve a vizsgáztatás helyszínéül szolgáló termekben lehetőség szerint gondoskodunk a résztvevők lazább elhelyezéséről, a minimum 1,5 méteres személyes távolság betartásáról.
 2. A képzési helyszíneken vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani. A képzés helyszínére érkezésekor, étkezések előtt és után a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 3. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres (legalább óránként 10 perces), fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Folyamatos figyelmet kell fordítani a használt felületek (asztal, billentyűzet) teljes fertőtlenítésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális IntézeteÉves Továbbképzési Tájékoztató – 2020.

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai továbbképzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben (a továbbiakban: PMr.) írja elő, mely belső ellenőrök tekintetében a PMr. 12. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében részletezett.

A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a PMr. tartalmazza.

A belső ellenőrnek legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben „ÁBPE-továbbképzés I. - belső ellenőrök részére” képzésen kell részt vennie, amely vizsgával zárul. A sikeres ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva legalább kétévente egy alkalommal, egy választható „ÁBPE-továbbképzés II.” képzést kell teljesítenie. Az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban - néhány kivételtől eltekintve - a képzés elektronikus önellenőrző teszt sikeres teljesítésével zárul.

A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki.
A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a Bkr. 12. § (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.
A költségvetési szerv azon vezetői, illetve gazdasági vezetői, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév június 30-a után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni.

A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az „ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első alkalommal. Ezt követően az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzés valamely választott programjának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. „Az ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzéshez, valamint az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez vizsga nem kapcsolódik.

Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásáról, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelöléséről (Államháztartási Szabályozási Főosztály, elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A PMr. 1. § 4. pontja alapján a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezet az ÁBPE MKK keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a 2020. évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV KEKI az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.

A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában (távoktatásban), vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontakt képzési forma vagy tréning keretében kívánja elvégezni.

 

VÁLTOZÁSOK A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐBEN!

A PMr. 7. § (1) bekezdése alapján a kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart. A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a továbbképzésre kötelezett az első félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében február 28-ig, a második félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében legkésőbb augusztus 15-ig a Központ honlapján keresztül történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

A 2020. évben az alábbi szabadon választható belső ellenőri „ÁBPE- továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:

 • „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítménymenedzsment – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére”.

A 2020. évben az alábbi szabadon választható vezetői „ÁBPE- továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:

 • „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási Számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerirányítás – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítménymenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”.

A 2020. évre meghirdetett ÁBPE- továbbképzések térítési díjai:

Képzés megnevezése

Célcsoport

Képzés típusa

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak ** (A térítési díjak ÁFA mentesek.)

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak ** (A térítési díjak ÁFA mentesek.)

ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

belső ellenőrök

Kontaktórás képzés

15.900,- Ft

23.300,- Ft

ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére.

belső ellenőrök

E-learning képzés

térítésmentes

7.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

Kontaktórás képzés

6.400,- Ft

9.800,- Ft

ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II.
Államháztartási Számvitel
Informatikai ellenőrzés
Közbeszerzési alapismeretek
Uniós támogatások ellenőrzése

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

8 tanórás
1 oktatós
Kontaktórás képzés

6.400,- Ft

9.800,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II.
Államháztartási Számvitel
Informatikai ellenőrzés
Közbeszerzési alapismeretek
Uniós támogatások ellenőrzése

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezető

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés

belső ellenőrök

8 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

6.400,- Ft

9.800,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés

belső ellenőrök

8 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

6.400,- Ft

9.800,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

E-learning képzés

térítésmentes

3.400,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

8 tanórás
Kontaktórás képzés
E- learning nélkül

6.400,- Ft

6.400,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II.
Kockázatelemzésen alapuló tervezés
Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban
Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig

belső ellenőrök

14 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

11.100,- Ft

11.100,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Rendszerirányítás

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

14 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

11.100,- Ft

11.100,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Teljesítménymenedzsment

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

14 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

11.100,- Ft

11.100,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II. Folyamatalapú integrált kockázatkezelés

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

16 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

12.700,- Ft

12.700,- Ft

ÁBPE- továbbképzés II.
A kontrollkörnyezet értékalapú elemei

belső ellenőrök és költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

14 tanórás
2 oktatós
Tréning képzés

20.100,- Ft

20.100,- Ft

*A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga, sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)
A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)
A PMr. 15. §- a alapján biztosított szintvizsga díja: 4.000,- Ft/alkalom. (A térítési díj ÁFA mentes.)

A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
 • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
 • az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény,
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény.

Az PMr. által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani.

A nyilatkozatokat - a PMr. 7. §-a alapján - a jelentkezést követő 10 napon belül kérjük kitölteni, és megküldeni a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete részére.

A PMr. 17. § (5) bekezdése alapján a Központ által meghirdetendő képzési programokat, illetve a más képző intézmény által szervezett – de a PMr. 12. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható – képzések listáját a miniszter minden évben az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban hirdeti meg. A fentiek alapján a más képző intézmény által szervezett képzések közül 2020. évben kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott közszolgálati továbbképzések (Probono képzések) számíthatóak be.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen képzések, illetve ezen képzések beszámításának lehetősége azok számára lehetséges, akik foglalkoztatási jogviszonyuk (kormányzati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony) okán jogszabály alapján kötelezettek a közszolgálati továbbképzésen való részvételre és megfelelnek az adott képzésen való jelentkezési feltételeknek (pl. vezetői képzésekre csak vezetői beosztású kormánytisztviselő vagy köztisztviselő jelentkezhet). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) nem fogadja el olyanok jelentkezését, akik jogszabály alapján nem kötelezettek a közszolgálati továbbképzéseken való részvételre vagy nem felelnek meg a jelentkezési feltételeknek.

Az NKE-nél 2020. február 1-jén indul a továbbképzési tervezési időszak, így ezen időponttól nyílik lehetősége a munkáltatóknak arra, hogy az egyes tisztviselők éves továbbképzési tervébe betervezzék a tárgyévi képzéseket. A képzéseken való részvételt az NKE az adott évre rendelkezésre álló képzési kapacitásai függvényében tudja biztosítani, tehát a képzési helyek nem állnak korlátlan számban rendelkezésre.

A tervezési időszakot megelőzően jelenleg a programok karbantartása zajlik, így a listában szereplő képzések címe és azonosító száma 2020. február 1-jét követően lesz teljes mértékben megfeleltethető a Probono rendszerben. (A táblázatban feltüntetett azonosító szám minden esetben egyértelműen azonosítja a programot.)

A PMr. 14. § (6) bekezdése alapján a 17. § (5) bekezdésében meghatározott más képző intézmény által szervezett képzésen való részvételt a továbbképzésre kötelezett belső ellenőr közvetlenül a miniszter felé igazolja a részvételt igazoló dokumentum megküldésével (Államháztartási Szabályozási Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.).


Mellékletek:
1. számú melléklet: Munkáltatói nyilatkozat
2. számú melléklet: Adatkezelői nyilatkozat
3. számú melléklet: Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen való részvételre
4. számú melléklet: ProBono képzések beszámítása az ÁBPE-továbbképzések teljesítésébe