Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy utca 7-9.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete,
mint az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) üzemeltetője által szervezett
ÁBPE II. továbbképzésekről belső ellenőrök részére


Tisztelt Látogató!


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI) az ÁBPE MKK keretében biztosítja a belső ellenőrök részére a jogszabályban előírt továbbképzések megszervezését.

2024. évben az alábbi szabadon választható modulok kerülnek meghirdetésre:

 • „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítmény-ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítmény-menedzsment – belső ellenőrök részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére”.

Az ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőri képzésekhez nem kapcsolódik vizsga; azonban minden kontakt képzés (kivéve az Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek modul), valamint minden e-learning képzés, továbbá az „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítmény-ellenőrzés – belső ellenőrök részére” egy napos tréningek esetében, a sikeres önellenőrző teszt teljesítése feltétele a tanúsítvány kiadásának!

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
„ÁBPE-továbbképzés I.” vagy „ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére” képzés elvégzését igazoló Tanúsítvány.

A 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 7. § (5) alapján a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzésekre olyan költségvetési szervnél vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál dolgozó természetes személyek jelentkezését is elfogadhatja, akik nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Ebben az esetben nem vizsgálja a képzési programban meghatározott bemeneti feltételek meglétét.

A képzés típusa szerint kontakt, tréning, valamint e-learning képzésekre lehet jelentkezni.

Kontakt képzés: A kontakt képzés óraszáma: 8 óra, mely egy egynapos (8 x 45 perces) prezentációval kísért előadást jelent a képzésre történő jelentkezés során kiválasztott helyszínen és időpontban. A képzés ütemezése: 8 tanóra 9.00 óra és 16.30 óra között.
Az egynapos kontakt képzésen (kivéve az Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek modul) résztvevők részére biztosítjuk 30 napig az ILIAS elektronikus távoktatási keretrendszerben (a továbbiakban: ILIAS keretrendszer) az elektronikus tananyag feldolgozásának lehetőségét, amit tutorálás kísér. A program zárásának feltételei: a képzésen való részvétel, és a képzés napjáig a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése!
Minimum csoportlétszám: 14 fő.
A kontakt képzés során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.
A kontakt képzések kizárolag Budapesten kerülnek megrendezésre!

Tréning képzések:

Egy napos tréning: A tréning óraszáma: 8 óra, mely egy egynapos (8 x 45 perces) prezentációval kísért előadást, valamint esettanulmány feldolgozást jelent a képzésre történő jelentkezés során kiválasztott helyszínen és időpontban. A képzés ütemezése: 8 tanóra 9.00 óra és 16.30 óra között.
Az egynapos tréningen résztvevők részére biztosítjuk 30 napig az ILIAS elektronikus távoktatási keretrendszerben (a továbbiakban: ILIAS keretrendszer) az elektronikus tananyag feldolgozásának lehetőségét, amit tutorálás kísér. A program zárásának feltételei: a képzésen való részvétel, és a tréning napjáig a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése!
Minimum csoportlétszám: 14 fő.
A tréning során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.
Az egy napos tréningek kizárólag Budapesten kerülnek megrendezésre!

Két napos tréning: A tréning óraszáma: 14 óra, illetve 16 óra. A két napos képzés során a résztvevők esettanulmány megoldásával szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzés ütemezése 14 órás tréning esetén: első nap 8 tanóra 09.00 óra és 16.30 óra között, második nap 6 tanóra 09.00 óra és 14.30 óra között. A képzés ütemezése 16 órás tréning esetén: napi 8 tanóra 09.00 óra és 16.30 óra között.
A tréninghez nincs biztosítva elektronikus tananyag, az ILIAS keretrendszerhez való hozzáférés és a tutorálás lehetősége.
A program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel!
Minimum csoportlétszám: 14 fő. Maximális csoportlétszám: 24 fő
A tréning során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.
A két napos tréningek kizárólag Budapesten kerülnek megrendezésre!


E-learning képzés: Az e-learning képzés óraszáma: 60 óra, ami ajánlott óraszám. A képzésben résztvevő számára biztosított a választott e-learning képzés teljes, 30 napos időtartama alatt az elektronikus tananyaghoz való hozzáférés az ILIAS keretrendszerben. A fenti időtartam alatt a képzésben résztvevő az általa választott tetszőleges időpontban akár otthon, akár a munkahelyen internetkapcsolat segítségével megnyithatja az elektronikus tananyagot, amit önállóan, illetve – igény esetén – tutori segítséggel dolgoz fel. A programzáró önellenőrző tesztek a képzés zárásáig tetszőleges számban megismételhetők. A program zárásának feltétele: a programzáró önellenőrző teszt 30 napos hozzáférési időszakban, de legkésőbb a képzés zárónapján legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése.

 

Az ÁBPE-továbbképzés II. képzések térítési díja
 

Képzés megnevezése

Helyszín

Képzés típusa

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak *
(A térítési díjak ÁFA mentesek.)

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak *
(A térítési díjak ÁFA mentesek.)

ÁBPE-továbbképzés II.
Államháztartási Számvitel
Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek
Uniós támogatások ellenőrzése

Budapest

8 tanórás
1 oktatós
Kontaktórás képzés

11.700,-
16.700,-

ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási Számvitel
Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek
Uniós támogatások ellenőrzése

- E-learning képzés Térítésmentes 5.000,-

ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés
Teljesítményellenőrzés

Budapest

8 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés

11.700,-

16.700,-

ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés -  E-learning képzés Térítésmentes 5.000,-
ÁBPE- továbbképzés II. Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek Budapest  8 tanórás
1 oktatós
Kontaktórás képzés

E-learning nélkül
11.700,- 11.700,-
ÁBPE- továbbképzés II. Kockázatelemzésen alapuló tervezés
Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban
Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig
Teljesítménymenedzsment
Budapest 14 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés
24.800,- 24.800,-
ÁBPE- továbbképzés II.
Folyamatalapú integrált kockázatkezelés
Budapest 16 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés
28.300,- 28.300,-

ÁBPE- továbbképzés II.
A kontrollkörnyezet értékalapú elemei

Budapest 14 tanórás
2 oktatós
Tréning képzés
28.900,- 28.900,-
*A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

A kontakt képzés térítési díja magába foglalja: a kontakt képzés, valamint az ILIAS keretrendszerhez történő hozzáférés költségeit (kivéve az Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek modul), illetve az adminisztrációs költségeket és a napi két kávészünet költségeit (kávé és ásványvíz).
A tréning térítési díja magába foglalja: a tréning költségeit, illetve az adminisztrációs költségeket. Egy napos tréning esetén a napi két kávészünet költségét, továbbá két napos tréning esetén - óraszámtól függően - a három vagy négy kávészünet költségét (kávé és ásványvíz).
Az egy napos tréningek (Rendszerellenőrzés és Teljesítményellenőrzés modul) térítési díja tartalmazza az ILIAS keretrendszerhez történő hozzáférés költségeit is.

Az e-learning képzés térítési díja magába foglalja: az e-learning képzési forma, az ILIAS keretrendszerhez és az elektronikus tananyaghoz történő hozzáférés költségeit, valamint az adminisztrációs költségeket.

A térítési díj megállapítására és befizetésére vonatkozó szabályok

A térítési díjat a jelentkezés elfogadását követően (amely a képzési tájékoztató elektronikus úton történő megküldésével történik) a befizetési határidőig kell befizetni a NAV KEKI által közölt részletes képzési tájékoztatóban foglaltak szerint.
Az állami forrásból történő támogatáshoz vagy térítésmentesség biztosításához szükséges Munkáltatói nyilatkozatot, valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelői nyilatkozatot - 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 7.§- a alapján - a jelentkezést követő 10 naptári napon belül  kell megküldeni a NAV KEKI felé. Az Adatkezelői nyilatkozaton a jelentkező nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján tárgyévben továbbképzésre kötelezett. A nyilatkozatokat kizárólag elektronikus úton várjuk a képzés kapcsolattartójának e-mail címére, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi e-mail címre.
Az említett nyilatkozatok a
Felső menüsor/Letölthető dokumentumok menüpontban érhetőek el.
A továbbképzés megkezdésének feltétele a képzési költség megfizetésének igazolása, és/vagy a központi költségvetésből történő finanszírozás esetén, a fenti dokumentumok hiánytalan megléte, valamint ezt követően résztvevő által aláírt és megadott határidőig megküldött képzési szerződés.

Jelentkezési tudnivalók

A jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapon lehetséges, más formában beérkező jelentkezést a NAV KEKI-nek nem áll módjában elfogadni.

A jelentkezés folyamata:
1.
lépés: A korábban használt felhasználói névvel és jelszóval szíveskedjen belépni. (Elfelejtett jelszó esetén lehetősége van emlékeztető kérésére, illetve jelszóigényével fordulhat az Ügyfélszolgálat munkatársaihoz.)
A PM rendelet 7. § (5) alapján jelentkezők esetében regisztráció az ÁBPE MKK honlapon: https://abpe.nav.gov.hu honlapon. Belépés a regisztráció során létrehozott felhasználói adatokkal.
2.
lépés: Tanfolyamkereső menüből a képzés kiválasztása
3.
lépés: A kiválasztott tanfolyam részletes adatait a honlap rögtön megmutatja, amennyiben szeretne a képzésre jelentkezni, a „Jelentkezem a képzésre” gombra történő kattintással kitöltheti a jelentkezési lapot, ezt követően a jelentkezés beérkezéséről, valamint a tanfolyam választott részleteiről, illetve további teendőiről arra az e-mail címre küldünk tájékoztatást, amelyet a honlapra történő regisztráláskor megadott.


Amennyiben a jelentkezés folyamatában további segítségre van szüksége, kérjük, tanulmányozza Jelentkezési segédletünket! (Felső menüsor/ Jelentkezési segédlet)

A fent meghirdetett képzésekkel kapcsolatban további információ kérhető e-mailben az
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levélben, a beérkezett e-maileket minden esetben megválaszoljuk! Javasoljuk, hogy az Ügyfélszolgálat megkeresése előtt szíveskedjen a honlapon megtalálható, részletes tájékoztató anyagokból tájékozódni.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete