Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy utca 7-9.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete,
mint az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) üzemeltetője által szervezett
ÁBPE II. továbbképzésekről vezetők részére

Tisztelt Látogató!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI) az ÁBPE MKK keretében biztosítja a költségvetési szervek vezetői, valamint gazdasági vezetői részére a jogszabályban előírt továbbképzések megszervezését.

2024. évben az alábbi szabadon választható modulok kerülnek meghirdetésre: 

 • „ÁBPE-továbbképzés II. – A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási Számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatalapú integrált kockázatkezelés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerirányítás – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítmény-ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítmény-menedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
 • „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”.

A felsorolásban szereplő ÁBPE-továbbképzés II. vezetői képzésekhez nem kapcsolódik vizsga.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • ÁBPE I. típusú továbbképzés („ÁBPE-továbbképzés I.- Gazdasági vezetők részére”, vagy „ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”) elvégzését igazoló tanúsítvány.
 • A 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban PM rendelet) 7. § (5) alapján a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzésekre olyan költségvetési szervnél vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál dolgozó természetes személyek jelentkezését is elfogadhatja, akik nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Ebben az esetben nem vizsgálja a képzési programban meghatározott bemeneti feltételek meglétét.

A képzés típusa szerint kontakt, tréning, valamint e-learning képzésekre lehet jelentkezni.

Kontakt képzés: A kontakt képzés óraszáma: 8 óra, mely egy egynapos (8 x 45 perces) prezentációval kísért előadást jelent a képzésre történő jelentkezés során kiválasztott helyszínen és időpontban. A képzés ütemezése: 8 tanóra 9.00 óra és 16.30 óra között.
Az egy napos kontakt képzésen (kivéve az Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek modul) résztvevők részére biztosítjuk 30 napig az ILIAS elektronikus távoktatási keretrendszerben (a továbbiakban: ILIAS keretrendszer) az elektronikus tananyag feldolgozásának lehetőségét, amit tutorálás kísér, de a kontakt képzést választók részére a képzés teljesítéséhez nem feltétel az ILIAS keretrendszerbe történő bejelentkezés.
A program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel.

Minimum csoportlétszám: 14 fő.
A kontakt képzés során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.

A kontakt képzések (kivéve az „ ÁBPE- továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzést, mely kizárólag Budapesten kerül meghirdetésre) az alábbi 6 helyszínen kerülnek megrendezésre:

 
 • Budapest
 • Debrecen
 • Kecskemét
 • Pécs
 • Székesfehérvár
 • Szombathely

A képzési helyszínekről részletes információt a Felső menüsor/Képzési helyszínek menüjében talál.


Két napos tréning képzés:
A tréning óraszáma: 14 óra, illetve 16 óra. A két napos képzés során a résztvevők esettanulmány megoldásával szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzés ütemezése 14 órás tréning esetén: első nap 8 tanóra 09.00 óra és 16.30 óra között, második nap 6 tanóra 09.00 óra és 14.30 óra között. A képzés ütemezése 16 órás tréning esetén: napi 8 tanóra 09.00 óra és 16.30 óra között. A tréninghez nincs biztosítva elektronikus tananyag, az ILIAS keretrendszerhez való hozzáférés és a tutorálás lehetősége.
A program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel!

Minimum csoportlétszám: 14 fő. Maximális csoportlétszám: 24 fő
A tréning során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.
A két napos tréningek kizárólag Budapesten kerülnek megrendezésre.


E-learning képzés:
Az e-learning képzés óraszáma: 60 óra, ami ajánlott óraszám. A képzésben résztvevő számára biztosított a választott e-learning képzés teljes, 30 napos időtartama alatt az elektronikus tananyaghoz való hozzáférés az ILIAS keretrendszerben. A fenti időtartam alatt a képzésben résztvevő az általa választott tetszőleges időpontban akár otthon, akár a munkahelyen internetkapcsolat segítségével megnyithatja az elektronikus tananyagot, amit önállóan, illetve – igény esetén – tutori segítséggel dolgoz fel. A programzáró önellenőrző tesztek a képzés zárásáig tetszőleges számban megismételhetők.
A program zárásának feltétele: a programzáró önellenőrző teszt 30 napos hozzáférési időszakban, de legkésőbb a képzés zárónapján történő teljesítése.

Az ÁBPE-továbbképzés II. képzések térítési díja

 

Képzés megnevezése

Helyszín

Képzés típusa

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak *
(A térítési díjak ÁFA mentesek.)

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak *
(A térítési díjak ÁFA mentesek.)

ÁBPE-továbbképzés II.
Államháztartási Számvitel Közbeszerzési alapismeretek
Uniós támogatások ellenőrzése

Budapest,
Debrecen,
Kecskemét,
Pécs,
Székesfehérvár, Szombathely
8 tanórás
1 oktatós
Kontaktórás képzés
11.700,-
16.700,-

ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási Számvitel Informatikai ellenőrzés Közbeszerzési alapismeretek Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés
Uniós támogatások ellenőrzése

- E-learning képzés Térítésmentes 5.000,-
ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek Budapest,
Debrecen,
Kecskemét,
Pécs,
Székesfehérvár, Szombathely
8 tanórás
1 oktatós
Kontaktórás képzés
E- learning nélkül
11.700,- 11.700,-
ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerirányítás Teljesítménymenedzsment Budapest  14 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés
24.800,- 24.800,-
 ÁBPE-továbbképzés II.
Folyamatalapú integrált kockázatkezelés
Budapest 16 tanórás
1 oktatós
Tréning képzés
28.300,- 28.300,-

ÁBPE-továbbképzés II.
A kontrollkörnyezet értékalapú elemei

 Budapest 14 tanórás
2 oktatós
Tréning képzés 
28.900,- 28.900,-
*A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

A kontakt képzés térítési díja magába foglalja: a kontakt képzés, az ILIAS keretrendszerhez történő hozzáférés költségeit, illetve az adminisztrációs költségeket és a napi két kávészünet költségeit (kávé és ásványvíz).
A tréning térítési díja magába foglalja: a tréning költségeit, illetve az adminisztrációs költségeket és a naponkénti két kávészünet költségeit (kávé és ásványvíz).
Az e-learning képzés térítési díja magába foglalja: az e-learning képzési forma, az ILIAS keretrendszerhez és az elektronikus tananyaghoz történő hozzáférés költségeit, valamint az adminisztrációs költségeket.


A térítési díj megállapítására és befizetésére vonatkozó szabályok

A térítési díjat a jelentkezés elfogadását követően (amely a képzési tájékoztató elektronikus úton történő megküldésével történik) a befizetési határidőig kell befizetni a NAV KEKI által közölt részletes képzési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az állami forrásból történő támogatáshoz vagy térítésmentesség biztosításához szükséges Munkáltatói nyilatkozatot, valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelői nyilatkozatot - a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 7.§- a alapján - a jelentkezést követő 10 naptári napon belül  kell megküldeni a NAV KEKI felé. Az Adatkezelői nyilatkozaton a jelentkező nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján tárgyévben továbbképzésre kötelezett. A költségvetési szerv vezetője helyett, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés alapján történő kijelölést a „Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre” formanyomtatványon kell megtenni.
A nyilatkozatokat kizárolag elektronikus úton várjuk a képzés kapcsolattartójának e-mail címére, vagy az
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi e-mail címre.
Az említett nyilatkozatok a Felső menüsor/Letölthető dokumentumok menüpontban érhetőek el.
A továbbképzés megkezdésének feltétele a képzési költség megfizetésének igazolása, és/vagy a központi költségvetésből történő finanszírozás esetén, a fenti dokumentumok hiánytalan megléte, valamint ezt követően résztvevő által aláírt és megadott határidőig megküldött képzési szerződés.

Jelentkezési tudnivalók
 
A jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapon lehetséges, más formában beérkező jelentkezést a NAV KEKI-nek nem áll módjában elfogadni.
A jelentkezés folyamata:
1. lépés: A korábban használt felhasználói névvel és jelszóval szíveskedjen belépni. (Elfelejtett jelszó esetén lehetősége van emlékeztető kérésére, illetve jelszóigényével fordulhat az Ügyfélszolgálat munkatársaihoz.) A PM rendelet 7. § (5) alapján jelentkezők esetében regisztráció az ÁBPE MKK honlapon: https://abpe.nav.gov.hu honlapon. Belépés a regisztráció során létrehozott felhasználói adatokkal.
2. lépés: Tanfolyamkereső menüből a képzés kiválasztása
3. lépés: A kiválasztott tanfolyam részletes adatait a honlap rögtön megmutatja, amennyiben szeretne a képzésre jelentkezni, a „Jelentkezem a képzésre” gombra történő kattintással kitöltheti a jelentkezési lapot, ezt követően a jelentkezés beérkezéséről, valamint a tanfolyam választott részleteiről, illetve további teendőiről arra az e-mail címre küldünk tájékoztatást, amelyet a honlapra történő regisztráláskor megadott.

Amennyiben a jelentkezés folyamatában további segítségre van szüksége, kérjük, tanulmányozza Jelentkezési segédletünket! (Felső menüsor/ Jelentkezési segédlet)

A fent meghirdetett képzésekkel kapcsolatban további információ kérhető e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levélben, a beérkezett e-maileket minden esetben megválaszoljuk! Javasoljuk, hogy az Ügyfélszolgálat megkeresése előtt szíveskedjen a honlapon megtalálható, részletes tájékoztató anyagokból tájékozódni.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete