Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Tel.: 06 1 412 7694; Fax: 06 1 412 7617TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete,
mint az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) üzemeltetője által szervezett
ÁBPE II. továbbképzésekről vezetők részére

Tisztelt Látogató!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI) az ÁBPE MKK keretében biztosítja a költségvetési szervek vezetői, valamint gazdasági vezetői részére a jogszabályban előírt továbbképzések megszervezését.
A 2019. évben meghirdetett „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment – költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzések közül a honlap Tanfolyamkereső menüjéből lehet választani. A képzés típusa szerint kontakt, tréning, valamint e-learning képzésekre lehet jelentkezni. A felsorolásban szereplő ÁBPE-továbbképzés II. képzésekhez nem kapcsolódik vizsga.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele
:

ÁBPE I. típusú továbbképzés („ÁBPE-továbbképzés I.- Gazdasági vezetők részére”, vagy
„ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”) elvégzését igazoló tanúsítvány.

Kontakt képzés: A kontakt képzés óraszáma: 8 óra, mely egy egynapos (8 x 45 perces) prezentációval kísért előadást jelent a képzésre történő jelentkezés során kiválasztott helyszínen és időpontban. A képzés ütemezése: 8 tanóra 9.00 óra és 16.30 óra között.
Az egy napos kontakt képzésen résztvevők részére biztosítjuk 30 napig az ILIAS elektronikus távoktatási keretrendszerben (a továbbiakban: ILIAS keretrendszer) az elektronikus tananyag feldolgozásának lehetőségét, amit tutorálás kísér, de a kontakt képzést választók részére a képzés teljesítéséhez nem feltétel az ILIAS keretrendszerbe történő bejelentkezés.
A program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel.

Minimum csoportlétszám: 14 fő.
A kontakt képzés során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.

A kontakt képzések az alábbi 7 helyszínen kerülnek megrendezésre:

 
 • Budapest
 • Debrecen
 • Kecskemét
 • Miskolc
 • Pécs
 • Székesfehérvár
 • Szombathely

A képzési helyszínekről részletes információt a Felső menüsor/Képzési helyszínek menüjében talál.


Tréning képzések:


Egy napos tréning
(
„ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”): A tréning óraszáma: 8 óra, mely egy egy napos (8 x 45 perces) prezentációval kísért előadást, valamint esettanulmány feldolgozást jelent a képzésre történő jelentkezés során kiválasztott helyszínen és időpontban. A képzés ütemezése: 8 tanóra 9.00 óra és 16.30 óra között.
Az egy napos tréningen résztvevők részére biztosítjuk 30 napig az ILIAS elektronikus távoktatási keretrendszerben (a továbbiakban: ILIAS keretrendszer) az elektronikus tananyag feldolgozásának lehetőségét, amit tutorálás kísér, azonban a képzés teljesítéséhez nem feltétel az ILIAS keretrendszerbe történő bejelentkezés.
A program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel!

Minimum csoportlétszám: 14 fő. Maximális csoportlétszám: 24 fő
A tréning során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.

Az egy napos tréningek az alábbi 7 helyszínen kerülnek megrendezésre:

 
 • Budapest
 • Debrecen
 • Kecskemét
 • Miskolc
 • Pécs
 • Székesfehérvár
 • Szombathely

A képzési helyszínekről részletes információt a Felső menüsor/Képzési helyszínek menüjében talál.


Két napos tréning
(„ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”, „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”): A tréning óraszáma: 14 óra, mely két napos képzés során a résztvevők esettanulmány megoldásával szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzés ütemezése napi 7 tanóra. A tréninghez nem kapcsolódik elektronikus tananyag, ezért a résztvevők részére nincs biztosítva az ILIAS keretrendszerben az elektronikus tananyag feldolgozásának, valamint a tutorálásnak a lehetősége.
A
program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel!

Minimum csoportlétszám: 14 fő. Maximális csoportlétszám: 24 fő
A tréning során a hiányzás nem megengedett. A képzésben résztvevő köteles a „Jelenléti ív”-ben aláírásával igazolni a képzésen való részvételét.

A két napos tréningek kizárólag az alábbi 3 helyszínen kerülnek megrendezésre:

 
 
 • Budapest
 • Debrecen
 • Kecskemét


A képzési helyszínekről részletes információt a Felső menüsor/Képzési helyszínek menüjében talál.

 

 


E-learning képzés
: Az e-learning képzés óraszáma: 60 óra, ami ajánlott óraszám. A képzésben résztvevő számára biztosított a választott e-learning képzés teljes, 30 napos időtartama alatt az elektronikus tananyaghoz való hozzáférés az ILIAS keretrendszerben. A fenti időtartam alatt a képzésben résztvevő az általa választott tetszőleges időpontban akár otthon, akár a munkahelyen internetkapcsolat segítségével megnyithatja az elektronikus tananyagot, amit önállóan, illetve – igény esetén – tutori segítséggel dolgoz fel. A programzáró önellenőrző tesztek a képzés zárásáig tetszőleges számban megismételhetők.
A program zárásának feltétele: a programzáró önellenőrző teszt 30 napos hozzáférési időszakban, de legkésőbb a képzés zárónapján történő teljesítése.

 

Az ÁBPE-továbbképzés II. képzések térítési díja

 

Képzés megnevezése

Célcsoport

Képzés típusa

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak *
(A térítési díjak ÁFA mentesek.)

Képzés térítési díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak *
(A térítési díjak ÁFA mentesek.)

ÁBPE-továbbképzés II. – 1 napos

ÁBPE-továbbképzés I. típusú képzés elvégzését igazoló Tanúsítvánnyal rendelkezők

Kontakt képzés

6.200,- Ft

9.500,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – 1 napos

ÁBPE- továbbképzés I. típusú képzés elvégzését igazoló Tanúsítvánnyal rendelkezők

Tréning
(egy oktatóval)

6.200,- Ft

9.500,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II. – 2 napos

ÁBPE- továbbképzés I. típusú képzés elvégzését igazoló Tanúsítvánnyal rendelkezők

Tréning
(két oktatóval)

17.400,- Ft

17.400,- Ft

ÁBPE-továbbképzés II.

ÁBPE- továbbképzés I. típusú képzés elvégzését igazoló Tanúsítvánnyal rendelkezők

E-learning képzés

térítésmentes

3.300,- Ft

*A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél foglalkoztatott, munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.
A kontakt képzés térítési díja magába foglalja: a kontakt képzés, az ILIAS keretrendszerhez történő hozzáférés költségeit, illetve az adminisztrációs költségeket és a napi két kávészünet költségeit.
A tréning térítési díja magába foglalja: a tréning költségeit, illetve az adminisztrációs költségeket és a naponkénti két kávészünet költségeit.
Az e-learning képzés térítési díja magába foglalja: az e-learning képzési forma, az ILIAS keretrendszerhez és az elektronikus tananyaghoz történő hozzáférés költségeit, valamint az adminisztrációs költségeket.
 
A térítési díj megállapítására és befizetésére vonatkozó szabályok
 
A térítési díjat a jelentkezés elfogadását követően (a visszaigazolás a képzési tájékoztató elektronikus úton történő megküldésével történik) a befizetési határidőig kell befizetni a NAV KEKI által közölt részletes képzési tájékoztatóban foglaltak szerint.
A Munkáltatói nyilatkozatot, valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelői nyilatkozatot a NAV KEKI részére, az elektronikus úton történő jelentkezést követő, 10 naptári napon belül eredetben kell megküldeni. Az Adatkezelői nyilatkozaton a jelentkező nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján tárgyévben továbbképzésre kötelezett. A költségvetési szerv vezetője helyett, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés alapján történő kijelölést a „Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre” formanyomtatványon kell megtenni, és azt a Munkáltatói nyilatkozattal, valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelői nyilatkozattal egyidejűleg a NAV KEKI részére kell megküldeni.
Az említett nyilatkozatok a Felső menüsor/Letölthető dokumentumok menüpontban érhetőek el. A jelentkezés elfogadása, valamint a díjmentesség megállapítása a fenti dokumentumok hiánytalan beérkezése alapján történik.
A továbbképzés megkezdésének feltétele a képzési költség megfizetésének igazolása, és/vagy a központi költségvetésből történő finanszírozás esetén, a fenti dokumentumok hiánytalan megléte, valamint ezt követően résztvevő által aláírt és megadott határidőig megküldött képzési szerződés.

 
Jelentkezési tudnivalók
 
A jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapon lehetséges, más formában beérkező jelentkezést a NAV KEKI-nek nem áll módjában elfogadni.
A jelentkezés folyamata:
1. lépés: A korábban használt felhasználói névvel és jelszóval szíveskedjen belépni. Elfelejtett jelszó esetén lehetősége van emlékeztető kérésére, illetve jelszóigényével fordulhat az Ügyfélszolgálat munkatársaihoz.
2. lépés: Tanfolyamkereső menüből a képzés kiválasztása
3. lépés: A kiválasztott tanfolyam részletes adatait a honlap rögtön megmutatja, amennyiben szeretne a képzésre jelentkezni, a „Jelentkezem a képzésre” gombra történő kattintással kitöltheti a jelentkezési lapot, ezt követően a jelentkezés beérkezéséről, valamint a tanfolyam választott részleteiről, illetve további teendőiről arra az e-mail címre küldünk tájékoztatást, amelyet a honlapra történő regisztráláskor megadott.

Amennyiben a jelentkezés folyamatában további segítségre van szüksége, kérjük, tanulmányozza Jelentkezési segédletünket! (Felső menüsor/ Jelentkezési segédlet)

A fent meghirdetett képzésekkel kapcsolatban további információ kérhető e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levélben, a beérkezett e-maileket minden esetben megválaszoljuk! Javasoljuk, hogy az Ügyfélszolgálat megkeresése előtt szíveskedjen a honlapon megtalálható, részletes tájékoztató anyagokból tájékozódni.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete