Államháztartási Belső 
Pénzügyi Ellenőrzési
Módszertani és
Képzési Központ


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu
Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155Az "államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere és az ellenőrzési mechanizmusok fejlesztése” című Átmeneti Támogatás program

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a pénzügyminiszter felelőssége az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer (továbbiakban: ÁBPE) fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátása.

A Pénzügyminisztériumot a fenti feladatok ellátásban az Európai Unió is támogatja. „Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere és az ellenőrzési mechanizmusok fejlesztése” c. programot az Európai Unió 2004. és a 2005. évi Átmeneti Támogatása és a hazai költségvetés társfinanszírozza. A program 5 részből (komponensből) áll. Ezek közül az 1. komponenst a 2004. évi Átmeneti Támogatás (2004/016-689.04.01.) finanszírozta teljes egészében, míg a 2., 3., 4. és 5. komponenseket nagyobb részben a 2005. évi Átmeneti Támogatás (2005/017/520.03.01.), kisebb részben a hazai költségvetés finanszírozza.

A teljes program célja a magyar ÁBPE rendszer hatékonyságának, eredményességének és gazdaságosságának javítása. A fejlesztések egyik fő eszköze a szakemberek képzése, oktatása. A fenti cél megvalósulása érdekében a projekt elsődleges célja egy Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (ÁBPE MKK, továbbiakban Központ) kialakítása.

Első lépésként (1. komponens) az oktatók kiválasztása és kiképzése történt meg, majd az induló tananyag kidolgozása következett.

A Központ tananyagainak nagylétszámú oktatása és a rugalmas (pl. otthoni) tanulás érdekében a 2. komponens keretében egy e-learning keretrendszer fejlesztése, testreszabása és e-learning oktatási modulok elkészítése a cél.

A 3. komponens célja informatikai és oktatástechnikai eszközök beszerzése volt a Központ számára, hogy az oktatás körülményei európai színvonalúak legyenek.

A Központ számára szükséges infrastrukturális háttér biztosítását az ÁBPE területén nyújtott képzések tekintetében a Vám- és Pénzügyőrség (központi és regionális) létesítményei adják, elsősorban a Vám- és Pénzügyőri Iskola.

A 4. komponens keretében kerül kialakításra egy belső ellenőrzési szoftver (Belső Ellenőrzési Tevékenységeket Támogató Informatikai rendszer, azaz BETTI) a közszféra belső ellenőrei számára, amely az államháztartás mind a négy alrendszerében működő belső ellenőrzési tevékenység tervezését, végrehajtását és a kapcsolódó nyilvántartások elvégzését támogató rendszer lesz.

Az 5.komponens (mely nem kapcsolódik szorosan a Központhoz) keretében valósult meg egy ún. Twinning light program, amely rövidtávú szakértői támogatást (konzultációk, work-shopok) nyújtott a Pénzügyminisztérium és az ellenőrzési szakemberek számára. A nyertes Németországi Szövetségi Köztársaság szakértői előadásainak főbb témái voltak pl. minőségértékelés, a teljesítményellenőrzés, informatikai rendszerellenőrzés, csalások és szabálytalanságok felismerésének módszertana, jelentési rendszere, melyeken nagy létszámban részt vettek az EU-s támogatások lebonyolításában résztvevő intézmények képviselői is.

A program szakmai felügyeletét a szakmai programfelelős tisztségviselő (SPO), dr. Dencső Balázs főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) látja el, a helyettes szakmai programfelelős tisztségviselő (DSPO) dr. Lakrovits Elvíra főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium).